חזון הפסג"ה

חזון  מרכז פסג"ה  ניסויי חיפה

צוות מרכז פסג"ה ניסויית  חיפה יפעל להרחבת ידיעות המורים והעמקתם במגוון נושאים ותחומים, תוך פיתוח אישי, יצירתי ומיצוי היכולות המקצועיות.

עמיתות:

אנו מאמינים כי למידה משמעותית ואפקטיבית בקרב צוותי הוראה מתרחשת בקהילת לומדים.  צוות מרכז הפסג"ה יפעל  להעניק ללומדים  מיומנויות למידה בקהילת מורים. תהליכי הפיתוח המקצועי  יבנו על בסיס של שילוב בין הפרקטיקה לתיאוריה, יצירת ידע חדש במפגש בין התיאוריה למעשה במגוון רחב של דרכי הוראה.

רגש והעצמה:

אנו פועלים להטמעת תרבות של פיתוח מקצועי הנוגעת  ברגש וב"אני" של הלומד ומורידה את המחיצות בין המקצועי והאישי של הלומד, מעצימה אותו ויוצרת שמחה והשראה.  אנו רואים חשיבות בהקניית כלים להעברת שפה זו גם לבית הספר ולכיתה.

ניסוי וחדשנות:

כצוות מרכז הפסג"ה אנו רואים  בניסוי כמהווה מעטפת מקצועית.  הניסוי מהווה ערוץ דרכו מיושמת פדגוגיה חדשנית מיטבית ומוטת עתיד – בשטח.  הניסוי הפסגתי יעסוק בפדגוגיה האקולוגית כתהליך המצמיח את כל עובדי ההוראה.

השתלמות מכוונת צורך:

יתקיים  קשר שוטף עם מנהלים ועובדי הוראה, על מנת להתעדכן בצרכים של בתי הספר והמורים. צוות מרכז הפסג"ה ישתמש בידע זה על מנת לעדכן את תהליכי הפיתוח המקצועי בגישה של פיתוח מכוון ללקוח וכן לתפור חליפה אישית של פיתוח מקצועי .

מנחים: 

אנו מכירים במנחים  במרכז הפסג"ה כשותפים מרכזיים להטמעת תרבות של פיתוח מקצועי  ומהווים את הזרוע הביצועית של מרכז הפסג"ה. צוות מרכז הפסג"ה  ינהל שיח שוטף וקרוב עם מורי המורים ותקיים תהליכי הכשרה ופיתוח עיתיים למורי המורים המובלים על ידי מומחי הפסג"ה.

קהילה:

צוות מרכז פסג"ה חיפה מאמין  במעורבות קהילתית בתהליכי החינוך . לוקח  אחריות על תכלול, הנעה וחיבור של גורמים פורמליים ולא פורמליים. מאפשר  דיאלוג עם שותפי תפקיד,  על מנת לקדם תהליכים פדגוגיים וארגוניים  ברמה מחוזית ויישובית באמצעות מנגנוני עבודה.