נמשכת ההרשמה להשתלמות "חישוב מסלול מחדש - גיוון בדרכי הוראה". פתיחת ההשתלמות 13.3.18, להרשמה מספר 510